Lise Bourbeau: Léčba pěti bolestí (Eugenika 2017)

bourbeau-lise1Lise Bourbeau, kanadská spisovatelka, je autorkou mnoha knih. Novinkou, kterou připravujeme, je Léčba pěti bolestí, v níž navazuje na svůj dřívější titul Uzdrav svá vnitřní zranění. Jejím cílem je pomoci čtenáři k tomu, aby dokázal lépe snášet pět bolestí (odmítnutí, opuštění, ponížení, zrada, nespravedlnost), jež v každém z nás přebývají.

Vliv ega

Na úvod autorka postupně představuje všechny bolesti a popisuje chování i fyzický vzhled člověka s jednou převažující bolestí. Později se zabývá rovněž obavami, které jsou s jednotlivými bolestmi spjaty. V knize se věnuje hlavní příčině bolestí: egu, jež ovlivňuje celý náš život. Velký důraz autorka klade na komunikaci s egem. Toto se projevuje prostřednictvím masek, které s bolestmi souvisejí. Nasazujeme si je proto, abychom se chránili před bolestí. A právě kvůli nim nejsme sami sebou. Dialog s egem nám má pomoci k tomu, abychom se vrátili ke své přirozenosti.

Prostor pro otázky čtenářů

Autorka samozřejmě nechává prostor častým dotazům, které od čtenářů i posluchačů své školy Écoute Ton Corps dostává.

Odpusťme (si)…

Stejně jako ve všech svých knihách zdůrazňuje autorka proces odpuštění sobě i druhým, k němuž nevyhnutelně patří také smíření se se sebou samým. Rozhovor s egem spolu se skutečným odpuštěním vnímá autorka jako klíč k tomu, abychom se na nepříjemné situace a osoby, jež bolesti vyvolají, podívali z jiného úhlu, dokázali je chápat a bez známek utrpení je pozorovat.

Marie Bervicová, překladatelka