Překlady

wordpress_translationPřeklady:

Specializujeme se na překlady knih. Zakázky z minulosti a úzká spolupráce s konkrétně tematicky orientovanými nakladatelstvími vyprofilovaly naše zaměření na populárně-naučnou, duchovní a ezoterickou literaturu. Stejnou měrou (a stejně rádi) však připravujeme také knihy o alternativních léčebných systémech. V žádném případě nepřekládáme pomocí překládacích programů!

Ceny překladů začínají na velmi příjemných 130 Kč/NS.

Lektorské služby:

Protože připravujeme texty na výše uvedená témata, je často zapotřebí přizvat ke spolupráci odborné lektory (čínština, TČM, biologie, indologie atd.). K dispozici máme znalosti a ochotu dlouholetých spolehlivých spolupracovníků, kterým můžeme věřit.

Ceny jejich služeb se různí a vycházejí z obtížnosti zpracovávaného textu.