Redakce

editRedakce:

V případě knih zahrnují redakční práce dvě čtení, z nichž jedno bývá prováděno v počítači a druhé (= korektura) zpravidla ještě na vytištěném zlomu knihy. Druhé čtení však běžně provádíme také v pdf.

Ceny redakčních prací začínají na 40 Kč/2 čtení, ale mohou být v závislosti na obtížnosti textu vyšší.

3886269Korektury:

Korekturou rozumíme jedno čtení textu s důrazem na gramatickou správnost. Může být prováděna na papíře nebo v pdf souboru. Nezahrnuje větší a důkladnější opravy textu ve smyslu stylistických úprav ani opravu správnosti překladu/ověření terminologické a jiné správnosti textu. V naprosté většině případů tvoří korektura součást redakčních prací, a sice konkrétně druhé redakční čtení.

Cena začíná na 20 Kč/NS.